מהי רשת נגד יונים ?
רשת להרחקת יונים היא רשת חבלים עם מרוחים קטנים המונעים מהיונים לחדור אותה .
רשת נגד יונים מקצועית צריכה להיות עמידה בפני תנאי מזג האוויר .

בשיטה זו להרחקת יונים נפרסת רשת על פני איזור מסוים בצורה שחוסמת את הגישה של היונים לאיזור זה וכך מונעת מהם אפשרויות להישארות, קינון ודגירה במקום.
יתרונות של רשת יונים בהרחקת יונים: מדובר בשיטה "ירוקה". זאת אומרת, שיטה שבה אין פגיעה או סכנה לאיכות הסביבה או ליונים עצמן. לא מדובר בטכניקה מכאיבה אלא רק כזו המגבילה גישה לאיזור מסוים. יתרון נוסף, מדובר בשיטה להרחקת יונים בעלת יעילות רבה ביחס לשטח המכוסה ברשת. שטח זה אכן לא יתאים לקינון עבור היונים ולכן הן תפסקנה להגיע אליו.

חסרונות של רשת יונים: במידה והאיזור המכוסה ברשת היה איזור קינון פופולארי של היונים ייתכן כי הן תמשכנה להגיע לתקופה קצרה למקום ויתכן כי ריבוי הלשלשת על הרשת יצור תחושת חוסר נוחות. מעבר לכך, רשת יונים תגביל את היונים מהגעה למיקום מסוים מאד בעוד איזורים סמוכים בהחלט יכולים להוות תחליף טוב ליונים כך שהן תשארנה באיזור.